Skip to content

Patnáct lahví koňaku

Vůbec první Gellnerova otištěná báseň z roku 1896.

Mrtev leží Brejcha starý,
mrtev v černé rakvi leží,
zmizel oka záblesk svěží,
ztuhly těla jeho tvary.
V uniformě veterána —
jak si toho vždycky přál,
když zrak ještě jasně plál —
mrtvola má v hrob být dána.
Nad ní smutná stojí vdova,
úpí, vzdychá beze slova
v citů divém nátlaku. — —
V koutě jizby stojí prázdných
patnáct láhví koňaku.

Veterán byl starý Brejcha,
na vojně tři léta sloužil —
vždycky po skleničce toužil,
rád se napil jako cejcha,
na ženiny řeči dával
málo. Živým byl by snad,
kdyby býval jejích rad
moudrých aspoň trochu dbával.
Vodu nechme žábě, mřence!
Ku zásadám temperence
stál vždy v přímém opaku. —
V koutě jizby stojí prázdných
patnáct láhví koňaku.

Na něj nemoc přišla náhlá.
„To je z pití,“ lékař praví.
„Snad se navrátí vám zdraví.
Musíte však ústa zprahlá
pouze vodou osvěžiti.
Kdybyste nečinil tak,
v sloup se obrátí váš zrak,
na hromadě vaše žití.
Jenom koňak smíte píti.“
Nemocnému oči svítí,
radost plane ve zraku. —
V koutě jizby stojí prázdných
patnáct láhví koňaku.

Brejcha k choti svojí vece:
„Milá ženo, přistup blíže,
neboť mluvit bez obtíže
nemohu. Rád bych se přece
uzdravil. Tož k naší kasy
pokladníku rychle běž,
lék i koňak dostaneš,
myslím, podporu též asi.
Chorému vše spolek platí.
Na cestu se musíš dáti
ihned. Vrať se v soumraku!“ — —
V koutě jizby stojí prázdných
patnáct láhví koňaku.

Na nebi již luna vyšla,
s všemi vyšla hvězdičkami,
jako pastýř s ovečkami,
Brejchová když domů přišla.
Přišla domů uzardělá;
v jejím velkém košíku
láhví, pouzder, koflíků
byla baterie celá.
Brejcha na láhve své oči
upřel, jak když plavec zočí
zemi blízkou ze vraku. — —
V koutě jizby stojí prázdných
patnáct láhví koňaku.

By se bezsennosti vyhnul,
láhev rukou svojí chopil,
obsah její v nitro ztopil,
ráno pak si opět přihnul.
Koňak zrána do večera
žaludku lil do svého,
až již byla bez všeho
z láhví patnácti kdekterá.
Po tři dny pil bez ustání.
Čtvrtého dne za svítání
bezduch ležel na znaku. —
V koutě jizby stojí prázdných
patnáct láhví koňaku…

„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich