Skip to content

V zlých časech

Zazněl pláč matky domoviny
nad nepodařenými syny.

Jak mají občané být řádní,
když krade starosta a radní?

Jak možno za vlast bojovati,
když z Vídně na volby se platí,

a když muž vaší důvěry je
zároveň ve službách policie?

Pochybné osobnosti všecky
očima kroutí pokrytecky:

– Písničku spusťte zase jinou,
vždyť zadáme si před cizinou.

– Též nedůvěra k politice
šíří se v lidu víc a více. –

Zbabělci, strašte svoje tchýně
a ženy. Co nám po cizině?

Ta o nás malý zájem jeví
a ani, zdali žijem, neví.

A lid ať myslí víc jak dosud,
než svěří někomu svůj osud.

Jen huba ho pak neomráčí
a mazanost mu nepostačí.

S myšlením přijde láska k činu,
jež osvobodí domovinu.

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich