Skip to content

Jarní píseň

Hleď, slunce světu vyznává svou lásku.
Zem voní úrodou.
Pojď, moje milá, půjdem na procházku
do lesa za vodou.

Mé dítě zlaté, poklade můj sladký,
pojď, potěš srdce mé!
Do trávy zelené jak v náruč matky
si měkce lehneme.

Les mlčenlivý v pološeru dříme,
jen listí ševelí.
Pojď, moje milá, tam si dopovíme,
kterak jsme trpěli.

Prožijeme spolu svoje štěstí krátké.
Pojď, nechať spočinu
na srdci tvém! Je malé tak a skladké
a silné k zločinu.