Skip to content

Osobní

Vyčinili mi, jak zasluhuji
toho, přátelé způsobní,
že lidí od zásad nerozlišuji,
že jsem vždy příliš osobní.

Ba právě! Hýčkaná hesla a slova
nikdy mě k úctě nenutí.
Za nimi od věků kují se nová
vždy proti rozumu spiknutí.

Klamných představ si nečiním v žití,
že proti přesile hlupáků
by bylo možno kdy zvítěziti.
Vím, pravda spíš vězí v opaku.

Jsem starý individualista,
hledím kolem a upřímně
pravím slovy Ježíše Krista:
„Kdo není při mně, je proti mně“.

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich