Skip to content

Štědrovečerní

Štědrý večer slaviti budeme,
i když víra nám chybí.
K tobě, krajane-šenkýři, přijdeme,
a ty nám připravíš ryby.

Na modro, na černo a jednu v rosolu,
polévku jikrovou k tomu,
strávíme příjemný večer pospolu
u vánočního stromu.

Trochu si pohovoříme při sklence,
bude to pěkná změna
pro nás mrzuté staré mládence –
a tobě utekla žena.

A zapomeneme v tuto hodinu
mnoho, co za námi leží,
co nás vyhnalo v dalekou cizinu
a co se překlene stěží,
na duší nepokoj, na sny chorobné,
urážky veličenstva,
dezerce, nudu, dluhy a podobné
zábavy člověčenstva.

A plnými poháry, z kterých do hlavy
stoupá červené víno,
připijeme ti upřímně na zdraví,
vzdálená domovino!

Na krásu luhů tvých a zašlé mladosti
a dcer tvých zvedneme číši:
Buď šťastna a vzkvétej podle možnosti
v rakousko-uherské říši!

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain