Skip to content

Spisy III

Spisy II, Potulný národ Spisy III, obálka od Fr. Borový, 1928

františek gellner

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain