Skip to content

Což, páni spisovatelé

Což, páni spisovatelé,
Vašeho nejsem druhu.
Proto jsem stál tak nesměle
ve Vašem ctěném kruhu.

Vy Jste-jak řek’ bych-takoví-
no – – – uhlazení páni.
Já rostl bez vší výchovy
v pračkách a snižování.

Do intimity Vašich sfér
nevnikal pokřik luzy.
Já bouřlivý byl debatér
anarchistických schůzí.

Do Vašich snů se dívaly
horoucně krásné dámy.
A já jsem student zhýralý
a ztrhaly mě flámy.

Ne, nikdy jsem se nedostal
v společnost slušnou dámskou.-
Snad že jsem o to málo stál.-
Má láska byla krámskou.

Má řeč je hrubá jak můj smích
a jako moji známí.
A alkohol (to myslil bych!)
jemnosti nepřidá mi.

Vím, z francouzských co románů
lze vyčíst elegance.
Však čert ví, kdy se dostanu
francouzské ku čítance.

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain